RAW डेटाबाट रिपोर्टहरू

यदि तपाईले पहिले नै आनुवंशिक परीक्षण गर्नुभयो भने, हाम्रो साथ वा अर्को आनुवंशिकी कम्पनीको साथमा र तपाईंको कच्चा डाटा फाइल (तपाइँको आनुवंशिक नक्सासँग कम्प्यूटर फाइल) छ, यस सेक्सनमा तपाइँ आफ्नो आनुवंशिक रिपोर्ट अनुरोध गर्न सक्नुहुनेछ। आदेश राख्नको लागि तपाईंको फाइल अपलोड गर्नुहोस् वा ईमेल द्वारा यसलाई पठाउनुहोस्। यदि तपाईले पहिले नै हाम्रो परीक्षण गर्नुभयो भने तपाईंले केवल अर्डरको टिप्पणीमा तपाईंको किटको नम्बर बताउनु पर्छ।

क्रमबद्ध गर्नुहोस्
परिणाम 1 - 6 देखि 6

डीएनए इन्टरनेट

×

लग - इन